Paskirtoji vieta

Etoksipropanolis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): 1-etoksipropan-2-olis; 1-etoksi-2-propanolis; 2PG1EE; propilenglikolio monoetileteris; 2-etoksi-1-metiletilacetatas

Cheminė formulė:  CH3CH2OCH2CHOHCH3

Molinė masė: 104,15 g/mol

CAS Nr.:  1569-02-4