Paskirtoji vieta

Etilacetatas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): Etiletanoatas, etilo acetatas, acto esteris

Cheminė formulė: CH3COOC2H5

Molinė masė: 88,11 g/mol

CAS Nr.:  141-78-6