Paskirtoji vieta

Dimetilglioksimas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): butandiono dioksimas,  diacetildioksimas

Cheminė formulė: CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3

Molinė masė: 116,12 g/mol

CAS Nr.:  95-45-4