Paskirtoji vieta

Dimetilformamidas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): N,N-dimetilformamidas, DMF, formamidas, dimetilmetanamidas

Cheminė formulė:  HCON(CH3)2

Molinė masė: 73,09 g/mol

CAS Nr.:  68-12-2