Paskirtoji vieta

Benzenas (Benzolas)Benzenas (Benzolas)

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): benzolas

Cheminė formulė:  C6H6

Molinė masė:  78,11 g/mol

CAS Nr.:  71-43-2