Paskirtoji vieta

Azoto rūgštis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): nitrato rūgštis

Cheminė formulė:  HNO3

Molinė masė: 63,01 g/mol

CAS Nr.:  7697-37-2