Paskirtoji vieta

Natrio karbonatas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): kalcinuota soda, natrio ir angliarūgštės druska.

Cheminė formulė: Na2CO3

Molinė masė:  105,99 g/mol

CAS Nr.: 497-19-8