Paskirtoji vieta

Izoamilo spiritas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): Izoamilo alkoholis,  3-metilbutan-1-olis, izopentilo alkoholis

Cheminė formulė: C5H12O  [struktūrinė formulė (CH3)2CHCH2CH2OH]

Molinė masė: 88,15  g/mol

CAS Nr.: 123-51-3