Paskirtoji vieta

Butildiglikolis

Produkto kodas: 112-34-5. Kategorijos: , , . Žymos: , , .

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): 2-(2-butoksietoksi)etanolis, dietilenglikolio monobutileteris, dietilenglikolio mono-n-butileteris

Cheminė formulė:  C8H18O3

Molinė masė: 162,23 g/mol

CAS Nr.:  112-34-5