Paskirtoji vieta

Malachito žaluma

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): bis[[4-[4-(dimetilamino)benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-

iliden)dimetilamonio] oksalatas, dioksalatas

Cheminė formulė: C52H54N4O12

Molinė masė: 927,00 g/mol

CAS Nr.: 2437-29-8