Paskirtoji vieta

Izopropilo spiritas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): izopropilo alkoholis, propan-2-olis; izopropanolis

Cheminė formulė: C3H8O [struktūrinė formulė (CH3)2CHOH]

Molinė masė: 60,10 g/mol

CAS Nr.: 67-63-0