Paskirtoji vieta

Hidrochinonas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): 1,4-benzendiolis

Cheminė formulė: C6H4-1,4-(OH)2

Molinė masė: 110,11 g/mol

CAS Nr.: 123-31-9