Paskirtoji vieta

Gintaro rūgštis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): Butandioinė rūgštis

Cheminė formulė: HOOCCH2CH2COOH

Molinė masė: 118,09 g/mol

CAS Nr.: 110-15-6