Paskirtoji vieta

Geležies (III) oksidas

Produkto aprašymas

Cheminė formulė: Fe2O3

Molinė masė: 159,69 g/mol

CAS Nr.: 1309-37-1