Paskirtoji vieta

Fosforo rūgštis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): ortofosforo rūgštis

Cheminė formulė:  H3PO4

Molinė masė:  98,0 g/mol

CAS Nr.:  7664-38-2