Paskirtoji vieta

Fenolis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): benzenolis, hidroksibenzenas, oksibenzenas, fenilhidratas, fenilo alkoholis

Cheminė formulė:  C6H6O

Molinė masė: 94,11 g/mol

CAS Nr.:  108-95-2