Paskirtoji vieta

Fenolftaleinas indikatorius

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): 3,3-bis(4-hidroksilfenil)-1(3H)-izobenzofuranonas

Cheminė formulė: C20H14O4

Molinė masė:  318,32 g/mol

CAS Nr.: 77-09-8