Paskirtoji vieta

Dimetilsufloksidas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): DMSO; metilsulfoksidas

Cheminė formulė: (CH3)2SO

Molinė masė: 78,13 g/mol

CAS Nr.:  67-68-5