Paskirtoji vieta

Citrinos rūgštis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksirūgštis; citrinos rūgšties monohidratas

Cheminė formulė:  C6H8O7·H2O

Molinė masė:  210,14 g/mol

CAS Nr.: 5949-29-1