Paskirtoji vieta

Cinkas granuliuotas

Produkto aprašymas

Cheminė formulė: Zn

Molinė masė: 65,39 g/mol

CAS Nr.: 7440-66-6