Paskirtoji vieta

Chloroformas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): trichlormetanas; metiltrichloridas

Cheminė formulė:  CHCl3

Molinė masė: 119,4 g/mol

CAS Nr.:  67-66-3