Paskirtoji vieta

Boro rūgštis

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): trivandenilio trioksoboratas (3-); ortoborato rūgštis

Cheminė formulė:  H3BO3

Molinė masė:   61,83 g/mol

CAS Nr.:  10043-35-3