Paskirtoji vieta

Benzilo spiritas

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): benzilo alkoholis

Cheminė formulė:  C6H5CH2OH

Molinė masė:  108,14 g/mol

CAS Nr.:  100-51-6