Paskirtoji vieta

Acetonas

Išvalyti pasirinkimą

Produkto aprašymas

Kiti pavadinimai (sinonimai): propanonas, dimetilketonas, β-ketopropanas

Cheminė formulė:  C3H6O

Molinė masė: 58,08 g/mol

CAS Nr.:  67-64-1